Masa Kejayaan Kerajaan Demak

Masa Kejayaan Kerajaan Demak

Dalam literatur sejarah digambarkan bahwa masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung di bawah tampuk kekuasaan Sultan Trenggana. Namun sebelum itu, sudah ada pencapaian yang dilakukan setiap pemimpin Kerajaan Demak sejak masa